(fe) ner leya

 

in the near past , recently

Synonym:

nerleli

Etymology: