Kupros

n Cyprus

Etymology: Elinisa (Κύπρος "Kúpros")

See also: Kuprosli, Kuprosyen

Vocabulary tags: dexa