nenperfetoxey

(n)

neperfektaĵo

Etimologio: nen- + perfeto + -xey