nepotiismo

(n)

nepotismo

Etimologio: nepoti + -ismo