Awstrali

Étymologie : Englisa (Australia)

Voir aussi Awstralili, Awstraliyen.

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: dexa