yuxi

Étymologie : Putunhwa (游戏 “yóuxì”), Niponsa (遊戯 “yugi”), Hangusa (유희 “yuhui”)

Voir aussi lexiyuxi, yuxidom, yuxifil, yuxitul, yuxituldukan, yuxixey, yuxiyen.