Awstrali

(n)

n Australia

Etymology: Englisa (Australia)

See also: Awstraliyen, Awstralili

Vocabulary Lists: dexa