Pilipina

[Missing Translation]Etymology: Pilipinasa (Pilipinas)

[Missing Translation]See also: Pilipinali, Pilipinasa, Pilipinayen

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa