Hayti

[Missing Translation]Etymology: Fransesa (Haïti)

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa