Nederisa

[Missing Translation]Etymology: Nederi + -sa

[Missing Translation]Vocabulary tags: basa