kulabu

anzuelo, garfio, gancho

Etimología: Arabisa (كُلَّاب “kulab”), Parsisa (قلاب “kolab”), Swahilisa (kulabu), Telugusa (గాలము “galamu”)