nongyo

agricultura, cultivo; cultivar

Etimología:

  • Putunhwa 农业 “nóngyè”
  • Hangusa 농업 “nong-eob”
  • Niponsa 農業 “nōgyō”
  • Vyetnamsa nông nghiệp

Véase también: