Ekwatoragine

(n)

n Equatorial Guinea

Etymology: Espanisa (Guinea Ecuatorial), Fransesa (Guinée équatoriale), Portugalsa (Guiné Equatorial)

Vocabulary Lists: dexa