buter

butter

Etymology: Englisa (butter), Fransesa (beurre), Doycisa (Butter), Niponsa (バター “batā”), Hangusa (버터 “beoteo”), Vyetnamsa (bơ)

See also: buterpul, butersim

Vocabulary Lists: yamxey