censucu

 

(become) mature

Etymology:

censu + -cu
censu
(t)  mature; maturely
-cu
(b.nenoj xfik)  intransitive verb marker, become, get, turn (into)

Rhyming Words not Ending in -cu

: bonmorcu cucu kawcu motsukawcu [+]

Rhyming Words not Ending in -cu

:
bonmorcu
(b)  euthanasia
cucu
(b)  nipple
kawcu
(b)  rubber
motsukawcu
(b)  eraser, rubber