gambari

(n)

shrimp, prawn

Etymology: Espanisa (gamba, camarón), Arabisa (جَمْبَرِيّ “jambari”), Italisa (gamberi), Swahlisa (kamba-mti, samaka-gamba)

Vocabulary Lists: hewan