globa

(n)

world

Etymology: Englisa (global), Fransesa (global), Doycisa (global), Rusisa (глобальный “globalniy”), Espanisa (global), Turkisa (global), Indonesisa (global), Pilipinasa (global, globo), Niponsa (グローバル “gurōbaru”)

See also: globabasa, Globasa, totalglobali