kapi

(b)
 

head , top

Vocabulary Lists:

jismulogi

Etymology:

Derived Words:

fe kapi fe kapi de kapiexfon kapikusen nokapi sikapi [+]

Derived Words:

fe kapi
(p jm)  on top
fe kapi de
(p)  on top of
kapiexfon
(b)  headphones
kapikusen
(b)  pillow
nokapi
(b.nenoj)  shake (one's) head (no)
sikapi
(b.nenoj)  nod

Rhyming Words not Ending in kapi

: cel kapi exkopi hwepi inkopi ityopi kampi kopi marsupi napi popi principi terapi topi xupi [+]

Rhyming Words not Ending in kapi

:
cel kapi
(p jm)  to the top
exkopi
(b.oj)  download
hwepi
(b.oj)  avoidance, evasion; avoid, evade, dodge
inkopi
(b.oj)  upload
ityopi
(su n)  Ethiopia
kampi
(b.nenoj)  camping; camp
kopi
(b.oj)  copy, duplicate; copy, duplicate
marsupi
(b)  marsupium, pouch
napi
(b)  diaper, nappy
popi
(b)  poppy, Papaveraceae
principi
(b)  principle
terapi
(b)  therapy, treatment
topi
(b)  hat, cap
xupi
(b)  bark (tree)