ki

(l)

that

Etymology: Fransesa (que), Espanisa (que), Hindisa (कि “ki”), Parsisa (که “ke”)

See also: fe folo ki, fe hataya ki, fe kolyo ki, fe kompara ki, fe kosa ki, fe tayti ki, fori xaki, kosya ki, celki, durki, finki, folki, hu da, hu dasu, koski, leki, xaki, xorki, feki, temki