kulye

(n)

n kidney

Etymology: Arabisa (كلية “kulya”), Parsisa (کلیه “koliye”), Ivrisa (כִּלְיָה “kilya”)

Vocabulary Lists: jismulogi