nongyo

n agriculture, cultivation; v.ambi.a farm, grow

Etymology: Putunhwa (农业 “nóngyè”), Hangusa (농업 “nong-eob”), Niponsa (農業 “nōgyō”), Vyetnamsa (nông nghiệp)

See also: nongyodom, nongyogeo, nongyoyen