ostomedis

(b)
 

orthopedics

Etymology:

osto + -medis
osto
(b)  bone
-medis
(b xfik)  medical practice

Rhyming Words not Ending in -medis/medis

: artroitis baxoreitis cis enfasis fefuitis ganzoitis hipotesis iris itis kanabis klitoris krisis mais manganis matris mawris memoriosis mesatenis metabolis midaitis mogeitis oasis osis panikokrisis paradis pelipis penis pifuitis san kristofer ji nevis sikoosis sintesis tenis tesis tutumli adolaitis varnis [+]

Rhyming Words not Ending in -medis/medis

:
artroitis
(b)  arthritis
baxoreitis
(b)  mumps, parotits
cis
(p)  on this side of
enfasis
(b.oj)  emphasis, stress, accent (phonology); emphasize, stress
fefuitis
(b)  pneumonitis, pneumonia
ganzoitis
(b)  hepatitis
hipotesis
(b.oj)  hypothesis; hypothesize
iris
(su n)  Iris (mythology)
itis
(b.oro)  inflammation; inflame
kanabis
(b)  cannabis, marijuana
klitoris
(b)  clitoris
krisis
(b)  crisis
mais
(b)  corn
manganis
(b)  manganese, Mn
matris
(b)  matrix
mawris
(su n)  Mauritius
memoriosis
(b)  amnesia
mesatenis
(b)  table tennis, pingpong
metabolis
(b.oj)  metabolism; metabolize
midaitis
(b)  gastritis
mogeitis
(b)  encephalitis
oasis
(b)  oasis
osis
(b)  pathology
panikokrisis
(b)  panic attack
paradis
(b)  paradise
pelipis
(b)  temple (anatomy)
penis
(b)  penis
pifuitis
(b)  dermatitis
san kristofer ji nevis
(b)  Saint Kitts and Nevis
sikoosis
(b)  psychosis
sintesis
(b.oj)  synthesis; synthesize
tenis
(b)  tennis
tesis
(b)  thesis
tutumli adolaitis
(b)  myocarditis
varnis
(b.oj)  varnish, lacquer; varnish, lacquer