pasidi

 

traversal ; traverse , go through

Etymology:

pas- + idi
pas-
(lfik)  through
idi
(b.nenoj)  go

Rhyming Words not Ending in idi

: acidi bardi bilyardi brandi cadi di efelidi enciklopedi estudi exkludi faradi fuladi gardi godojaldi hindi inkludi islandi jaldi jidi juhudi kabuverdi kendi kodi komedi kustardi lazurdi likakendi melodi midi neozelandi nudi presidi rekordi rundi samredi sawdi sindi tragedi wadi xahedi yehudi zumrudi [+]

Rhyming Words not Ending in idi

:
acidi
(b)  acid
bardi
(b.oro)  cold; chill, make cold, cool (down), get cold, become cold
bilyardi
(b)  billiards, pool, cue sport
brandi
(b)  brandy
cadi
(su n)  Chad
di
(par)  (optional) proper noun marker
efelidi
(b)  freckle
enciklopedi
(b)  encyclopedia
estudi
(b.oj)  study; study
exkludi
(b.oj)  exclusion, omission; exclude, omit
faradi
(b)  farad
fuladi
(b)  steel
gardi
(b.oj)  protection; guard, protect
godojaldi
(t)  premature; prematurely
hindi
(b)  Hindi (language)
inkludi
(b.oj)  inclusion; include, involve, entail
islandi
(su n)  Iceland
jaldi
(t)  early
jidi
(t)  serious, earnest; seriously, earnestly
juhudi
(b.oj)  effort; put forth effort (to, towards), strive (for)
kabuverdi
(su n)  Cabo Verde
kendi
(b)  candy, sweet
kodi
(b.oj)  code; codify, encode
komedi
(b)  comedy
kustardi
(b)  custard
lazurdi
(b)  lapis lazuli, azure
likakendi
(b)  lollipop
melodi
(b)  melody
midi
(t)  middle, mid-
neozelandi
(su n)  New Zealand
nudi
(t)  nude, naked
presidi
(b.oj)  presiding; preside (over)
rekordi
(b)  (world) record
rundi
(su n)  Burundi
samredi
(b.oro)  prosperity, fortune; prosper, thrive, flourish
sawdi
(su n)  Saudi Arabia
sindi
(su n)  Sindh (province in Pakistan)
tragedi
(b)  tragedy
wadi
(b)  valley
xahedi
(b.nenoj)  testimony; testify
yehudi
(su t)  Jewish
zumrudi
(b)  emerald