xa

(par)
 

will , shall (future tense marker)

Antonym:

le

Etymology:

Derived Words:

(fe) ban xali watu (fe) ner or teli xaya (fe) ner xaya fe xaya jaxa jaxali nerxali telixali xa no xali xaya [+]

Derived Words:

(fe) ban xali watu
(jm p)  at some point in the future, eventually
(fe) ner or teli xaya
(jm p)  sooner or later, eventually
(fe) ner xaya
(jm p)  in the near future, soon
fe xaya
(p jm)  in the future, afterwards, later (on)
jaxa
(f par)  (be) about (to)
jaxali
(t)  next, (the) following, (and) then
nerxali
(m)  soon
telixali
(t)  in a long time
xa no
(jm)  will not, won't, shall not, shan't
xali
(t)  future, afterwards, later
xaya
(b.oj)  future; be after

Rhyming Words not Ending in xa

: alodexa anjenkaxa atredexa bangladexa bezekaxa broxa datakaxa dentabroxa dexa dokukaxa energikaxa ewskaldexa femhirxa hirxa junihirxa kaxa lildexa manhirxa onexa pesakaxa postakaxa sabunkaxa tofabroxa woxa [+]

Rhyming Words not Ending in xa

:
alodexa
(b)  abroad, foreign country
anjenkaxa
(b)  safe, safebox
atredexa
(b)  mother land
bangladexa
(b)  Bangladesh
bezekaxa
(b)  beehive
broxa
(b.oj)  brush; brush
datakaxa
(b)  database
dentabroxa
(b)  toothbrush
dexa
(b)  country
dokukaxa
(b)  briefcase
energikaxa
(b)  battery
ewskaldexa
(b)  Basque Country
femhirxa
(b)  hind, doe
hirxa
(b)  deer, Cervidae
junihirxa
(b)  fawn
kaxa
(b)  case, container
lildexa
(b)  micronation
manhirxa
(b)  stag, buck
onexa
(b.oj)  showing, demonstration, display, demo; show, demonstrate, display
pesakaxa
(b)  purse
postakaxa
(b)  mailbox
sabunkaxa
(b)  soap-dish
tofabroxa
(b)  hairbrush
woxa
(b.oj)  wash; wash