Vocabulary List: kimikali monlari


aluminyum
(b)  aluminum, aluminium
amerikyum
(b)  americium
antimonyum
(b)  antimony
argon
(b)  argon
arseniko
(b)  arsenic
astatin
(b)  astatine
atinyum
(b)  actinium
aynestaynyum
(b)  einsteinium
baryum
(b)  barium
berilyum
(b)  beryllium
berkelyum
(b)  berkelium
bismuto
(b)  bismuth
boron
(b)  boron
boryum
(b)  bohrium
bromin
(b)  bromine
ceryum
(b)  cerium
cesyum
(b)  caesium
dahabu
(b)  gold
darmestatyum
(b)  darmstadtium
disprosyum
(b)  dysprosium
dubnyum
(b)  dubnium, Db
erbyum
(b)  erbium, Er
eskandyum
(b)  scandium
estano
(b)  tin, Sn
estrontyum
(b)  strontium
ewropyum
(b)  europium
fermyum
(b)  fermium
fida
(b)  silver
flerovyum
(b)  flerovyum
fluorin
(b)  fluorine
fosforo
(b)  phosphorus
fransyum
(b)  francium
gadolinyum
(b)  gadolinium
galyum
(b)  gallium
germanyum
(b)  germanium
hadidu
(b)  iron
hafnyum
(b)  hafnium
hasyum
(b)  hassium, Hs
helyum
(b)  helium
hidrogen
(b)  hydrogen
holmyum
(b)  holmium
indyum
(b)  indium. In
iridyum
(b)  iridium
iterbyum
(b)  ytterbium
itryum
(b)  yttrium
jivaki
(b)  mercury (element)
kadmyum
(b)  cadmium, Cd
kalcyum
(b)  calcium
kalifornyum
(b)  californium
karbon
(b)  carbon, C
klorin
(b)  chlorine
kobalto
(b)  cobalt
kopernikyum
(b)  copernicium, Cn
kriputon
(b)  krypton
kromyum
(b)  chromium
kuryum
(b)  curium, Cm
lantanum
(b)  lanthanum
lawrensyum
(b)  lawrencium, Lr
lityum
(b)  lithium, Li
livermoryum
(b)  livermorium
lutesyum
(b)  lutetium, Lu
magnesyum
(b)  magnesium
manganis
(b)  manganese, Mn
mendelevyum
(b)  mendelevium
metneryum
(b)  meitnerium
molidenum
(b)  molibdenum
moskovyum
(b)  moscovium
neodimyum
(b)  neodymium
neon
(b)  neon, Ne
netunyum
(b)  neptunium
nihonyum
(b)  nihonium
nikel
(b)  nickel
nitrogen
(b)  nitrogen
nobelyum
(b)  nobelium
nyobyum
(b)  niobium
oganeson
(b)  oganesson
oksigen
(b)  oxygen, O
osmyum
(b)  osmium
paladyum
(b)  palladium, Pd
platinum
(b)  platinum, Pt
plutonyum
(b)  plutonium, Pu
polonyum
(b)  polonium, Po
potasyum
(b)  potasium, K
praseodimyum
(b)  praseodymium, Pr
prometyum
(b)  promethium, Pm
protatinyum
(b)  protactinium, Pa
radon
(b)  radon, Rn
radyum
(b)  radium, Ra
rengenyum
(b)  roentgenium, Rg
renyum
(b)  rhenium, Re
risasi
(b)  lead (element), Pb
rodyum
(b)  rodium, Rh
rubidyum
(b)  rubidium, Rb
ruderfordyum
(b)  rutherfordium, Rf
rutenyum
(b)  ruthenium, Ru
samaryum
(b)  samarium, Sm
selenyum
(b)  selenium, Se
siborgyum
(b)  seaborgium, Sg
silikon
(b)  silicon, Si
sodyum
(b)  sodium, Na
sulfur
(b)  sulfur, sulphur, S
talyum
(b)  thallium, Tl
tamba
(b)  copper, Cu
tantalum
(b)  tantalum, Ta
teknesyum
(b)  technetium, Tc
teluryum
(b)  tellurium, Te
tenesin
(b)  tennessine, Ts
terbyum
(b)  terbium, Tb
titanyum
(b)  titanium, Ti
toryum
(b)  thorium
tulyum
(b)  thulium, Tm
tungesten
(b)  tungsten, W
uranyum
(b)  uranium, U
vanadyum
(b)  vanadium, V
xenon
(b)  xenon, Xe
yodin
(b)  iodine, I
zinko
(b)  zinc, Zn
zirkonyum
(b)  zirconium, Zr