Serĉorezultoj: emeriteco

tweji
(b.nenoj)  emeriteco; emeritiĝi