-tora

-ilo, maŝino, aparato

Etimologio: Am oko tora.

Vidu ankaŭ: fleytora, kafetora, komputatora, liftitora, tayputora, woxatora