axam

(b)
 

vespero

Vortlistoj:

din

Etimologio:

Kunmetitaj Vortoj:

axamli axamyam bonaxam leaxam [+]

Kunmetitaj Vortoj:

axamli
(t)  vespera; vespere
axamyam
(b.oj)  verspermanĝo; vespermanĝi
bonaxam
(il)  bonan vesperon
leaxam
(b)  antaŭvespero, antaŭa vespero

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per axam

: aham am angam awyam axamyam badam balgam bonyam burhazam cufam cuyoyam danyam ehtiram espam fronkadam gucam gulam hazam hipopotam hwam intikam iteham jigam jinam juzam kadam kam lefeyam linxam majam malaham midiyam pam posehtiram sanskritam sesam sobayam surinam tamlam tejam vyetnam xafeyam xalgam xoraham yam zukam [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per axam

:
aham
(b.oj; il)  kompreno; kompreni; mi komprenas, komprenita
am
(par)  -u, markilo de imperativa verbo
angam
(b)  membro (de korpo)
awyam
(b.oj)  formanĝado; formanĝi
axamyam
(b.oj)  verspermanĝo; vespermanĝi
badam
(b)  migdalo, amando
balgam
(b)  flegmo
bonyam
(il)  bonan apetiton
burhazam
(b.oj)  dispepsio, indigestio, misdisgesto
cufam
(b.oj)  ofendo; ofendi
cuyoyam
(b)  ĉefmanĝo
danyam
(b)  greno, cerealo
ehtiram
(b.oj)  respekto; respekti
espam
(b.oj)  spamo; spami
fronkadam
(b.nenoj)  antaŭenpaŝo; antaŭenpaŝi
gucam
(b)  garbo, bukedo, aro
gulam
(b)  sklavo
hazam
(b.oj)  digesto; digesti
hipopotam
(b)  hipopotamo
hwam
(b.nenoj)  oscedo; oscedi
intikam
(b.oj)  venĝo; fari venĝon (al)
iteham
(b.oj)  akuzo; akuzi
jigam
(b.oj)  intuicio, intuo; intuicie scii, intuicii
jinam
(b)  selo
juzam
(b)  lepro
kadam
(b.nenoj)  paŝo; paŝi
kam
(l)  ĉu, ĉu (ĉu ... ĉu ...)
lefeyam
(b.oj)  antaŭmanĝo; antaŭmanĝi
linxam
(b)  abio
majam
(b)  medolo
malaham
(b.oj)  miskompreno; miskompreni
midiyam
(b)  tagmanĝo
pam
(b.oj)  pafo; pafi
posehtiram
(b.oj)  malrespekto; malrespekti
sanskritam
(su n)  Sanskrito
sesam
(b)  sezamo
sobayam
(b.oj)  matenmanĝo; matenmanĝi
surinam
(su n)  Surinamo
tamlam
()  avareco; avari
tejam
(t)  akra, pinta; akre, pinte
vyetnam
(su n)  Vjetnamio, Vjetnamujo
xafeyam
(b.oj)  deserto; manĝi deserton
xalgam
(b)  rapo
xoraham
(b.oj)  ekkompreno; ekkonscii, ekkompreni
yam
(b.oj)  manĝo, manĝaĵo; manĝi
zukam
(b)  malvarmumo