baxexikili

(t)

subsojla

Etimologio:

bax- + exikili