darajeli

(t)

grada; grade

Etimologio: daraje + -li