epilepsi

(n)

epilepsio

Etimologio: Doycisa (Epilepsie), Englisa (epilepsy), Espanisa (epilepsia), Fransesa (épilepsie), Rusisa (эпилепсия “epilepsiya”), Indonesisa (epilepsi), Turkisa (epilepsi)

Vortlistoj: medis