golfu

(b)
 

golfo (sporto)

Vortlistoj:

yuxi

Etimologio:

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per golfu

: awmafu dayxerafu dwarfu elfu fefu femgwafu gwafu karanfu kitaburafu mafu mangwafu pifu rafu sakfu tosifu xerafu [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per golfu

:
awmafu
(b.oj)  pardono, laso; pardoni, lasi
dayxerafu
(b)  gloro, honorego
dwarfu
(b)  nano (mitologio)
elfu
(b)  elfo
fefu
(b)  pulmo
femgwafu
(b)  vidvino
gwafu
(b)  vidvo, vidvino
karanfu
(b)  kariofilo, sizigio
kitaburafu
(b)  librobretaro
mafu
(b.oj)  pardono; pardoni
mangwafu
(b)  vidvo
pifu
(b.oj)  haŭto; tuŝi
rafu
(b)  breto
sakfu
(b)  tegmento, plafono
tosifu
(b.oj)  priskribo; priskribi
xerafu
(b.oj)  honoro; honori