Karnatakali

(t)

karnataka, karnata, kanara

Etimologio: Karnataka + -li