katru

 

guto ; guti , gutigi

Etimologio:

  • Arabisa قَطْر “katr”, قَطَرَ “katara”, يَقْطُرُ‎‎ “yakṭuru”
  • Parsisa قطره “katre”

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per katru

: amiru antru arestoamiru baru bonnuru candru ciru dayantru esraru firaru futru garu huru jaru junibaru kanguru kasiru kexru kutububaru midinuru nasru nauru nenhuru noru nuru peru poshuru taru xoru zekaru [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per katru

:
amiru
(b.oj)  komando, ordono; komandi, ordoni
antru
(b)  intesto, intestaro, internaĵo(j)
arestoamiru
(b)  arestordono
baru
(b)  urso
bonnuru
(il)  bonan tagon
candru
(b)  luno
ciru
(b.oj)  ŝiro; ŝiri
dayantru
(b)  dikintesto, kojlo
esraru
(b.nenoj)  insisto, persisto, obstino; insisti, persisti, obstini
firaru
(b.oj)  eskapo; eskapi
futru
(b)  fungo
garu
(b.oj)  grato; grati
huru
(t)  libera; libere
jaru
(b.oj)  balailo; balai
junibaru
(b)  ursido
kanguru
(b)  kanguruo
kasiru
(b.oro)  rompo; rompi
kexru
(b)  ŝelo, krusto, kortiko
kutububaru
(b)  blanka urso, glaciurso, polusa urso, arkta urso
midinuru
(b)  tagmezo
nasru
(b)  vulturo
nauru
(su n)  Nauro
nenhuru
(t)  mallibera; mallibere
noru
(b)  kapreolo
nuru
(b)  tago (malnokto)
peru
(su n)  Peruo
poshuru
(t)  mallibera; mallibere
taru
(b)  gudro
xoru
(b.oro)  komenco, starto; eki, komenci, starti
zekaru
(b.oj)  mencio; mencii