Komoriyen

(n)

komorano

Etimologio: Komori + -yen