le

(par)
 

markilo de estinteca tempo (simile al -is)

Antonimo:

xa

Etimologio:

Kunmetitaj Vortoj:

(fe) ban leli watu (fe) ner leya dunerleli fe leya fe nerleli watu jale jaleli le abil le du- le no leli leya telileli [+]

Kunmetitaj Vortoj:

(fe) ban leli watu
(jm p)  je iu estinta fojo
(fe) ner leya
(jm p)  lastatempe, antaŭ nelonge, freŝdate
dunerleli
(p jm)  lastatempe
fe leya
(p jm)  en la pasinteco, en la pasinto, antaŭe
fe nerleli watu
(p jm)  lastatempe
jale
(f par)  ĵus, tujantaŭe
jaleli
(t)  ĵusa, tujantaŭa; tujantaŭe
le abil
(f.sah)  povis
le du-
(f par)  (iam) kutimis i, iam adis, antaŭe ___is
le no
(jm)  ne ___is
leli
(t)  antaŭa, pasitna, estinta
leya
(b.oj)  estinteco, pasinteco; esti antaŭ
telileli
(t)  antaŭlonge, antaŭ longa tempo

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per le

: ahamible alimible aloyagiible aplikaible awcudunenible axolotle blokiible blokinenible boyle brayle careple cele celidiible celvokaible cenple cile cuduible dadalible dayible descareple desduaple deslimaple desnueple desocople desple dessabeple dessisaple destigaple desunple detale doxoible doxonenible duadesple duaple fale fleksiible gile gluible glunenible gwakamole hamile hareible hole ible ile imanuible imanunenible inidiible jixivole jumle kariible kilople konestable kutle limaple makale malfale maple masele mexale mubile mule nenible nensehagiible nigaluible nueple ocople ogarible okoible okonenible oreible pamtulhole pole portaible puzle pyale rayfle rifale sabeple seksovole sezaible sisaple swikaranenible tigaple vole wafle xamahole xekastenenible xominnenible xorjuiible yamible yamnenible yamvole yonguible zubale [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per le

:
ahamible
(t)  komprenebla; kompreneble
alimible
(t)  instruebla; instrueble
aloyagiible
(t)  distingebla; distingeble
aplikaible
(t)  aplikebla; aplikeble
awcudunenible
(t)  neforprenebla; neforpreneble
axolotle
(b)  aksolotlo
blokiible
(t)  blokebla, barebla, evitebla; blokeble, bareble, eviteble
blokinenible
(t)  neblokebla, nebarebla, neevitebla; neblokeble, nebareble, neeviteble
boyle
(b.oro)  bolo; boli, boligi
brayle
(b)  Brajlo
careple
(t)  kvarobla; kvaroble
cele
(b.oj)  celo; celi
celidiible
(t)  alirebla, atingebla; alireble, atingeble
celvokaible
(t)  alvokebla; alvokeble
cenple
(t)  centobla; centoble
cile
(su n)  Ĉilio
cuduible
(t)  akirebla, ekhavebla, prenebla, akireble, ekhaveble, preneble
dadalible
(t)  atingebla; atingeble
dayible
(t)  probabla, verŝajna; probable, verŝajne
descareple
(t)  dekkvarobla; dekkvaroble
desduaple
(t)  dekduobla; dekduoble
deslimaple
(t)  dekkvinobla; dekkvinoble
desnueple
(t)  deknaŭobla; deknaŭoble
desocople
(t)  dekokobla; dekokoble
desple
(t)  dekobla; dekoble
dessabeple
(t)  deksepobla; deksepoble
dessisaple
(t)  deksesobla; deksesoble
destigaple
(t)  destriobla; destrioble
desunple
(t)  dekunobla; dekunoble
detale
(b.oj)  detalo
doxoible
(t)  legebla; legeble
doxonenible
(t)  nenlegebla; nenlegeble
duadesple
(t)  dudekobla; dudekoble
duaple
(t)  duobla; duoble
fale
(b.oj)  faro; fari
fleksiible
(t)  fleksebla, kurbigebla; flekseble, kurbigeble
gile
(t)  malseka; malseka
gluible
(t)  trinkebla; trinkeble
glunenible
(t)  netrinkebla; netrinkeble
gwakamole
(b)  gvakamolo, avokada kaĉo
hamile
(t)  graveda; gravede
hareible
(t)  havebla; haveble
hole
(b)  ingo
ible
(t)  ebla; eble
ile
(b)  litero l
imanuible
(t)  kredebla; kredeble
imanunenible
(t)  nekredebla; nekredeble
inidiible
(t)  enirebla; enireble
jixivole
(b.oj)  scivolo; scivoli
jumle
(b)  frazo
kariible
(t)  aĉetebla; aĉeteble
kilople
(t)  milobla; miloble
konestable
(b)  konestablo
kutle
()  bulo, maso, glebo
limaple
(t)  kvinobla; kvinoble
makale
(b)  arikolo (eldonaĵo)
malfale
(b.oj)  misfaro; misfari
maple
(b)  acero
masele
(b)  problemtemo, koncernaĵo, afero
mexale
(b)  torĉo
mubile
(b)  meblo
mule
(b.oj)  muelilo; mueli
nenible
(t)  neebla, malebla; neeble, maleble
nensehagiible
(t)  neresanigebla, nekuracebla
nigaluible
(t)  glutebla; gluteble
nueple
(t)  naŭobla; naŭoble
ocople
(t)  okopla; okople
ogarible
(t)  enloĝebla; enloĝeble
okoible
(t)  videbla; videble
okonenible
(t)  nevidebla; nevideble
oreible
(t)  aŭdebla; aŭdeble
pamtulhole
(b)  pafilujo
pole
(b)  ponto
portaible
(t)  portebla; porteble
puzle
(b)  puzlo
pyale
(b)  bovlo
rayfle
(b)  fusilo
rifale
(b.oj)  refarado; refari
sabeple
(t)  sepobla; sepoble
seksovole
(b.nenoj)  afrodizio; afrodizii, seksardi, seksavidi, sekslogiĝi, amorvekiĝi
sezaible
(t)  punebla; puneble
sisaple
(t)  sesobla; sesoble
swikaranenible
(t)  neakceptebla; neakcepteble
tigaple
(t)  triobla; trioble
vole
(b.oj)  volo; voli
wafle
(b)  vaflo, vezikpano
xamahole
(b)  kandelingo
xekastenenible
(t)  nevenkebla; nevenkeble
xominnenible
(t)  neeksplikebla; neeksplikeble
xorjuiible
(t)  rimarkebla; rimarkeble
yamible
(t)  manĝebla; manĝeble
yamnenible
(t)  nemanĝebla; nemanĝeble
yamvole
(b.oj)  malsato; malsati
yonguible
(t)  uzebla; uzeble
zubale
(b)  rubaĵo, rubo