Monakoyen

(n)

monakano

Etimologio: Monako + -yen