palalogi

(n)

retoriko, oratorarto

Etimologio: pala + -logi