semi

(t)

parta, -eca; parte, -ece; duon-, iom

Etimologio: Englisa (semi-), Fransesa, Espanisa, Doycisa, Rusisa (семи- “semi-”)

Vidu ankaŭ: semiblue, semibruno, semihwese, semiisula, semikijawi, semipurpuro, semiroso, semisodar, semisyahe, semijalo, semi semi