semi

(t)

parta, -eca; parte, -ece; duon-, iom

Etimologio: Englisa (semi-), Fransesa (semi-), Espanisa (semi-), Doycisa (semi-), Rusisa (семи- “semi-”)

Vidu ankaŭ: semi semi, semiisula, semisodar, semiblue, semibruno, semihwese, semijalo, semikijawi, semipurpuro, semiroso, semisyahe