weygebo

 

brakumo ; brakumi

Etimologio:

wey- + gebo
wey-
(lfik)  ĉirkaŭ-
gebo
(b)  brako

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per gebo

: bobo cibo dambo gumbo hambo havungumbo kubo lobo tubo [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per gebo

:
bobo
(t)  stulta; stulte
cibo
(b)  graso
dambo
(t)  maldika; maldike
gumbo
(b)  bastono, stango, vergo, klabo
hambo
(b)  ŝinko
havungumbo
(b)  pistilo
kubo
(b)  kubo
lobo
(b)  lobo
tubo
(b)  tubo