Vortlisto: meterya

(b)  mezurado


akere
(b)  akreo, akro
amperi
(b)  ampero
atmosfer
(b)  atmosfero
bayti
(b)  bajto
belu
(b)  belo (mezurunuo), dek decibeloj
biti
(b)  bito
faradi
(b)  farado (mezurunuo)
futi
(b)  futo
galon
(b)  galjono
gramo
(b)  gramo
grey
(b)  grajo
henri
(b)  henro
herzi
(b)  herco
inci
(b)  colo
jul
(b)  ĵulo
kalori
(b)  kalorio
kandela
(b)  kandelo (mezurunuo)
katalu
(b)  katalo
kelvin
(b)  kelvino
kerati
(b)  karato
kulom
(b)  kulombo
litro
(b)  litro
lumen
(b)  lumeno
luminnyan
(b)  lumjaro
lux
(b)  lukso (mezurunuo)
metro
(b)  metro
mila
(b)  mejlo
minuto
(b)  minuto
mol
(b)  molo, grammolekulo
nyuton
(b)  neŭtono
om
(b)  omo
onsa
(b)  unco
paskal
(b)  paskalo
piksel
(b)  bildero
pinta
(b)  pajnto, pindo
pondu
(b)  funto
radyan
(b)  radiano
satu
(b)  horo
sekundo
(b)  sekundo
selsyus
(b)  celsia grado, grado de Celsio
simensu
(b)  simenso
sivertu
(b)  siverto
tesla
(b)  telso
volti
(b)  volto
wati
(b)  vato (mezurunuo), vatto, ŭato
weber
(b)  vebero
yarda
(b)  jardo