Ityopi

 

Ethiopia

Vocabulary Lists:

dexa

Etymology:

  • Amarasa ኢትዮጵያ “ītiyop'iya”

Derived Words:

Ityopili Ityopiyen [+]

Derived Words:

Ityopili
(t)  Ethiopian
Ityopiyen
(b)  Ethiopian

Rhyming Words not Ending in ityopi

: exkopi hwepi inkopi kampi kapi kopi marsupi napi nokapi popi principi sikapi terapi topi xupi [+]

Rhyming Words not Ending in ityopi

:
exkopi
(b.oj)  download
hwepi
(b.oj)  avoidance, evasion; avoid, evade, dodge
inkopi
(b.oj)  upload
kampi
(b.nenoj)  camping; camp
kapi
(b)  head, top
kopi
(b.oj)  copy, duplicate; copy, duplicate
marsupi
(b)  marsupium, pouch
napi
(b)  diaper, nappy
nokapi
(b.nenoj)  shake (one's) head (no)
popi
(b)  poppy, Papaveraceae
principi
(b)  principle
sikapi
(b.nenoj)  nod
terapi
(b)  therapy, treatment
topi
(b)  hat, cap
xupi
(b)  bark (tree)