atoyen

(n)

actor, actress

Etymology: ato + -yen