tren

(n)

train

Etymology: Englisa (train), Hindisa (ट्रेन “tren”), Espanisa (tren), Fransesa (train), Niponsa (トレーン “toren”), Turkisa (tren), Parsisa (ترن “tran”), Swahilisa (treni), Pilipinasa (tren)

See also: trendom

Vocabulary Lists: calyo