aynaya

(n)

reflection (of light)

Etymology: ayna + -ya