asosya

association; associate

Etymology: Englisa (association), Fransesa, Doycisa (Assoziation), Rusisa (ассоциация “asotsiatsiya”), Espanisa (asociación), Indonesisa (asosiasi)

See also: asosyado , asosyatim, ergoli asosyatim