exikili

(t)

liminal

Etymology:

exiki + -li

See also: