in

(p)

prep in, inside of, within

Etymology: Englisa (in), Doycisa (in), Fransesa (en), Espanisa (en)

See also: fe inya de, in-, inididom, inya, incu, ingi, cel in, fe inya, inli