izin

permission; allow, let, permit

Antonym: posizin

Etymology: Arabisa (إذن “idhn”), Indonesisa (izin), Turkisa (izin)

See also: awizin, exizin, harizin, inizin, posizin