jeruhi

surgery, operation; operate (on)

Etymology: Arabisa (جراحة “jiraha”), Parsisa (جراحی “jarahi”), Turkisa (cerrahi), Doycisa (Chirurgie), Espanisa (cirugía), Fransesa (chirurgie), Rusisa (хирургия “khirurgiya”)

See also: jeruhikamer, jeruhili, jeruhiyen

Vocabulary Lists: medis